Suka meetod (CIPP)

Suka meetodit kasutatakse peamiselt isevoolsete torustike renoveerimisel. Meetodi kasutamisel ei ole vajalik teostada kaevetöid (võib-olla vajalik läbimõõtudel üle 600 mm) ning olemasoleva torustiku läbimõõt praktiliselt ei vähene.

Suka meetodit kasutatakse nii majaühendustorustike kui ka peatrasside renoveerimisel.

Termin CIPP on lühend järgnevast – cured in place pipe (koha peal kivistatud). Eelneva väljendiga on lühidalt kokku võetud suka meetodi põhimõte. Objektil sisestatakse olemasolevasse torustikku toorikmaterjal, mis on kas vastavate vaikudega koha peal või tehases immutatud viltmaterjal või klaaskiud materjal. Pärast tooriku (suka) sisestamist kuumutatakse seda (kas veega, auruga või UV-valgusega), mille tulemusena toimub keemiline reaktsioon vaigu ja kivistaja vahel ning sukk kivistub, tekitades vana toru sisse uue toru.

Nordig OÜ tehnikaparki kuulub: auruüksus kuni DN250 torude sukkamiseks ja UV üksus kuni DN600 torude sukkamiseks.

Koostööpartnereid kaasates teostame ka suuremaläbimõõduliste torustike renoveerimist suka meetodil.

Võtke meiega ühendust