Torustike kaamerauuring

Isevoolsete torustike seisukorra hindamisel on samuti oluline osa kaamerauuringutel. Iga trassi valdaja peaks omama ülevaadet oma torustike seisukorrast. Vajalik on teostada torustike perioodilist seisukorra hindamist, vastavalt väljakujunenud normidele. Kaamerauuring annab täpse ülevaate torustike seisukorrast ning aitab ette näha tekkivaid probleeme ehk aitab planeerida varakult vajalikke renoveerimistöid. Renoveerimistööde planeerimise ette aitab kokku hoida raha, sest üldjuhul on nn avariitööd 3 korda kallimad kui õigeaegne renoveerimistöö.

Kõikide renoveerimisprojektide planeerimise eelduseks on olemasoleva torustiku kaamerauuring. Tuginedes kaamerauuringu raportile, saame valida sobiva meetodi torustiku renoveerimiseks.

Kaamerauuring on nõutud ka uute torustike ehitusjärgseks kontrolliks.

Nordig OÜ tehnikaparki kuulub SoloPro käsikaamera ja kaamerabuss IBOS robotkaameraga

Võtke meiega ühendust