Tükksujutus ( VIPliner)

Tükksujutus meetodit kasutatakse isevoolsete torustike renoveerimiseks. Antud meetodil väheneb olemasoleva torustiku läbimõõt. Tükksujutus on meetod, kus torustiku renoveerimine teostatakse olemasolevatest kaevudest ehk selle meetodiga ei teostata üldse kaevetöid. Samuti on meetodi eeliseks see, et renoveeritav torustik võib olla samal ajal töös ehk ei ole üldjuhul vajalik ülepumpamine.

Töö teostamisel lükatakse 500mm pikkused remondimoodulid kaevust üksteise järel olemasolevasse torusse. Teatud tingimustel on hiljem vajalik vana ja uue toru vaheline tühimik täita vahtbetooniga.

Kvaliteetsest PE toorainest valmistatud VIPliner moodulid on väga vastupidavad ning rõngasjäikus kuni SN16. Mooduleid paigaldame mõõdus de 90-560 mm

Võtke meiega ühendust