Burstimine

Bursti meetodit kasutatakse isevoolsete- (kanalisatsioon) ja survetorustikute (vesi, gaas, kanalisatsioon) ning kaablite hülsstorude renoveerimisel. Renoveerimisel tõmmatakse spetsiaalsete varraste abil uuendatavast torust läbi purustuspea, mille külge on liidetud PE-toru. Rekonstrueeritud torustik on amortiseerunud torustikuga samas läbimõõdus või ühe läbimõõdu võrra suurem.

Tööde teostamiseks on vajalik stardikaevik seadme paigaldamiseks ja lõpukaevik uue toru sissetõmbamiseks. Selle meetodiga ei ole oluline olemasoleva toru paigaldussügavus, vajalik on ainult teostada kaeviku toestus ja pinnasevee (kanaitorustike puhul ka reovee) ülepumpamine.

Nordig OÜ tehnikaparki kuulub burstiseade Pipeburster T-70, millega on võimalik renoveerida torustikke läbimõõtudel 80-350 mm.

Võtke meiega ühendust