Kaevude renoveerimine

Torustike renoveerimisel kinnisel meetodil on mõistlik teostada ka kaevude renoveerimine, tagamaks kogu süsteemi veetihedus ja kasutusea pikenemine.

Kui olemaoleva kaevu läbimõõt lubab, siis on võimalik paigaldada vana kaevu kehasse uus PE-kaev ja täita vahe liiva või kergbetooniga. Üldiselt on selleks ikkagi vajalik vana kaevu päise eemaldamine.

Teise alternatiivina on võimalik teostada olemasoleva kaevu renoveerimine torkreetmeetodil. Kaevu seinad puhastatkse esmalt lahtistest osistest ning pestakse kõrgsurvepesuriga rasvade ja peenosakeste eemaldamiseks. Pärast seda parandatakse lekkelised ja kahjustunud kohad erisegudega. Viimases etapis kantakse kaevu kehale spetsiaalse torkreetsegu kiht – mis kaitseb kaevu seina edasise lagunemise eest. Vajadusel paigaldatakse kaevukeha tugevdamiseks roostevaba võtk. Torkreetsegu pealekandmisel kasutatakse tigupumbaga seguseadet koos rootorpritsiga.

Nordig OÜ kasutab torkreteerimisel mobiilset seguseadet Putzmeister SP 11 LMR

Võtke meiega ühendust