Burstimine

Bursti meetodit kasutatakse isevoolsete- (kanalisatsioon) ja survetorustikute (vesi, gaas, kanalisatsioon) ning kaablite hülsstorude renoveerimisel. Renoveerimisel tõmmatakse spetsiaalsete varraste abil uuendatavast torust läbi purustuspea, mille külge on liidetud PE-toru. Rekonstrueeritud torustik on amortiseerunud torustikuga samas läbimõõdus või ühe läbimõõdu võrra suurem.  

Tööde teostamiseks on vajalik stardikaevik seadme paigaldamiseks ja lõpukaevik uue toru sissetõmbamiseks. Selle meetodiga ei ole oluline olemasoleva toru paigaldussügavus, vajalik on ainult teostada kaeviku toestus ja pinnasevee (kanaitorustike puhul ka reovee) ülepumpamine.

Kaevust kaevu bursti meetodit kasutatakse isevoolsete- (kanalisatsioon) ja survetorustikute (vesi, gaas, kanalisatsioon) renoveerimisel. Antud meetodi puhul ei ole vajalik kaevata, vaid torustik renoveeritakse olemasolevate betoonkaevude kaudu. Eelduseks on min kaevu läbimõõt 1000 mm ja kaevuluugi min läbimõõt 600 mm. Uute torudena kasutatakse keermestatud PE/PP torusid pikkusega 500 mm.

Nordig OÜ masinaparki kuulub burstiseade Pipeburster T-70, millega on võimalik renoveerida torustikke läbimõõtudel 80-350 mm ja burstiseade Mini-T, millega on võimalik renoveerida torustikke läbimõõduga kuni 200 mm kaevust kaevu bursti meetodil.