Välistrasside ehitus ja renoveerimine

Nordig OÜ teostab vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus nii alltöövõtu kui ka täistöövõtu korras koos projektijuhtimisega. Oleme spetsialiseerunud eelkõige tööde teostamisel nn kinnistel meetoditel, seetõttu kasutame vastavaid meetodeid projektide elluviimisel.
Töövõtu korras teostame lisaks torustiku paigaldus– ja/või renoveerimistöödele ka sõlmede ehituse, kaevude paigalduse ja/või renoveerimise, mahutite paigalduse, veemõõdukaevude paigaldus jms.  Omame plastkeevituseks vajalikke töövahendeid ning litsetnse.
Horisontaalpuurimise meetodil teostame ehitustöövõttu nii torustike ehitajatele kui ka kaabliehituse ettevõtetele. Meie masinaparki kuulub horisontaalpuurseadmete kompleks Vermeer 36 x 50, koos veoki ja treileriga. Horisontaalpuurimise töid saame teostame ka talvisel perioodil, sest meie masinapark on vastavalt komplekteeritud.
Isevoolsete ja survetorustike renoveerimisel teostame ehitustöövõttu bursti meetodil. Meie masinaparki kuulub burstiseade Pipeburster T-70 ( max tõmbejõud 70 T) ja kaevust kaevu burstiseade Mini-T
Teostame töid üle Eesti ja vajadusel projektipõhiselt Eesti lähiriikides.


NORDIG OÜ omab alljärgnevaid MTR registreeringuid:
EEH006667           Ehitamine – hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise ehitamine