Sundsujutus

Sundsujutus meetodit (ing.k. sliplining) kasutatakse survetorustike ja isevoolsete torustike renoveerimisel, kui on võimalik vähendada olemasoleva torustiku läbimõõtu.  Meetodi abil lükatakse või tõmmatakse olemasoleva torustiku sisse PE-toru.

Meetodi eeliseks on see, et puudub vajadus eritehnika järele ning renoveeritava lõigu pikkused võivad ulatuda isegi kuni 500 m pikkuseni, sõltuvalt konkreetsest situatsioonist.

Meetod eeldab kahte kaevikut renoveeritava torulõigu otstes. Vana toru ja uue sujutatud toru vahe torustiku otstes tamponeeritakse. Kui uue ja vana toru läbimõõdud erinevad oluliselt, siis võib olla vajalik vahe täitmine vahtbetooniga.