Horisontaalpuurimine

Meetodit kasutatakse survetorustiku, hülsstorustiku ja isevoolsete torustike (sõltuvalt paigalduspikkusest ja pinnasest) ning kaablitorustike rajamisel.

Nordig OÜ kasutab täna seadet: Vermeer D 36 x 50II (läbimõõdud kuni 500 mm)

Horisontaalpuurimine (suundpuurimine) on ideaalne kohtades, kus trassid või kommunikatsioonid ristuvad teede või jõgedega, samuti linnatingimustes.

Hinnapakkumise koostamiseks vajalik eelinfo: projekt, pinnasetingimused, teised kommunikatsioonid, pinnaveetase. Eelpool loetletud info puudulikkus ei võimalda pakkuda õiget hinda ning tekitab nii tellija kui ka teostaja poolseid probleeme tööde teostamisel.

Horisontaalpuurimise planeerimisel on alati oluline arvestada puurpingi paigaldamisega (kas on piisavalt vaba ruumi ja kooskõlastused maaomanikega) ning puurimispikkusega (et saavutada nõutud torupaigalduse sügavust).

Horisontaalpuurimist saab teostada kahel erineval põhimõttel:
 

 

  • Maapinnalt maapinnale – puuritakse piloot, laiendus (sõltuvalt pinnasest ja toru läbimõõdust teostatakse mitu laiendust), toru sissetõmbamine pärast mida kaevatakse sissetõmmatud toru otsad nõutud sügavusele. Kasutatakse peamiselt kaablihülsside paigaldamisel. Selle põhimõtte kasutamisel ei ole vajalik eelnevalt kaevata stardi- ja lõpukaevikut.
  • Otse puurimine – toru paigaldussügavuse kiiremaks saavutamiseks kaevatakse vajalikul sügavusel stardikaevik ning lõpukaevik. Stardikaevik peab sellisel juhul olema pikem.

 

Tellija peab arvestama, et esimese variandi puhul on puurimise kogupikkus suurem, samuti on ka materjali kulu suurem.